Categorieën Klik hier voor ons assortiment

select

Nieuwsbrief

Privacy beleid 

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres.Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Copyright Notice 

Niets uit / van deze website mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van NAVAUDIO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor registrars geldt dit voorbehoud onverkort, behoudens redelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen ten behoeve van de werkzaamheden van registrars, zoals vermeld in de 'Algemene voorwaarden voor registrars'.

Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. navaudio bb rzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

© navaudio Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).


NAVAudio voordelen

Voor 16.00 besteld
Morgen in huis!

2 Showrooms
U bent welkom

InbouwService
Landelijk netwerk

Garantie
Directe omruilgarantie


Populaire merken